Floreren in tijden van crisis of verandering heeft voor een groot deel te maken met vooruit kijken. Niet alleen ad-hoc bezig zijn met overleven (hoewel dit soms gewoon nodig is) maar ook inspelen op wat komen gaat.

Op dit moment zitten veel mensen thuis, na te denken over hun werksituatie en leven in het algemeen. Deadlines en promoties zijn even minder belangrijk. Wat men echt wil, waar men blij van wordt en waar de passie echt ligt des te meer.

Als werkgever kunnen mensen hier verloren of gewonnen worden. Ondersteun hen in het integreren van hun passie in het werk, het stellen van doelen en een lange termijnvisie.

Speciaal hiervoor biedt HeartRoads de back2workshop aan; In twee uur tijd gaan we vanuit drie invalshoeken aan de slag met het integreren van de juiste gedragingen en zien van mogelijkheden, zodat de performance en gezondheid van medewerkers na deze break alleen maar hoger ligt.

We plannen de back2workshops in vanaf 8 april. Indien de break langer duurt kunnen geboekte workshops altijd worden verschoven.

Tobias Mol

About Tobias Mol

  • Your cart is empty.
Send Tobias an app