Hebben anderen hoge verwachtingen van je?
 
Dat betekent dat je iets goed doet. Immers, mensen baseren hun verwachtingen van jou op eerdere resultaten, het zelfvertrouwen dat je laat zien en de manier waarop je dingen doet.
 
Maar, hoge verwachtingen (ook die van jezelf) kunnen ook stress, druk of een ander averechts effect hebben. We kunnen er extra hard door gaan werken, waardoor we onszelf voorbij gaan lopen. Of juist afstand nemen van ons (werk)plezier en heel rationeel gaan handelen.
 
Het mooie is dat de manier waarop we met verwachtingen omgaan ook iets zegt over de manier waarop de dit kunnen oplossen.
 
Vanuit het innerlijke-balans model gaan we ervan uit dat elke succes-strategie een positieve en een negatieve kant heeft. De negatieve kant van de ene (te hard werken en daardoor jezelf voorbij lopen) kan worden weggenomen door de positieve kant van de ander (connectie met je talent en het behouden van overzicht).
 
Aan de hand van ons programma verkrijgen deelnemers inzicht in hun eigen succes-strategie, de voor- en nadelen hiervan en hoe ze alleen de voordelen kunnen behouden. Gemiddeld scoren we +25% op actiegerichtheid, overzicht en connectie.
 
Wil je dit zelf gaan toepassen of aanbieden in jouw organisatie? Neem contact op.
Tobias Mol

About Tobias Mol

  • Your cart is empty.
Send Tobias an app