Leren een gedeelde verantwoordelijkheid?
 
Wat ik veel hoor van organisaties waar ik mee samenwerk is dat mensen onvoldoende verantwoordelijkheid nemen over hun persoonlijke/professionele ontwikkeling. De tools worden wel aangereikt, maar te weinig gebruikt.
 
Aan de andere kant hoor ik van coachees dat het aanbod niet (volledig) aansluit of dat de vorm waarin het wordt aangeboden niet passend is.
 
Uiteraard kan in beide verhalen een kern van waarheid zitten. Maar hoe los je dit op? Om te beginnen een aantal punten:
 
– Een generiek aanbod van trainingen die ergens op een sharepoint te vinden zijn is niet genoeg
 
– Dure trainingsmodules die iemand heel goed maken in 1 bepaalde skill zijn enkel nuttig wanneer de geleerde informatie wordt gelinkt aan de drie innerlijke-balans strategieën actie, overzicht en connectie.
 
– De ontwikkeling van mensen in een organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de winst evenredig verdeeld wordt maar het verlies in grotere mate voor rekening van de organisatie komt; Wanneer de juiste ontwikkelmogelijkheden niet worden aangeboden kan een medewerker vetrekken naar een plek waar dit wel wordt geboden of blijven terwijl de performance achterblijft.
 
Tobias Mol

About Tobias Mol

  • Your cart is empty.
Send Tobias an app